Turismoko eskuliburua, euskararen kontra

Nafarroako Gobernuaren webgunean kontsulta daiteke Nafarroako turismoko seinaleen eskuliburua; aurkitzeko, aski da Google-n "Manual de señalización turística de Navarra" idaztea. Euskararen kontrako hizkuntza politika bati dagokio; funtsean, ez du aldaketarik izan.

AET Administrazioan Euskaraz Taldea

2016-ko irailak 16

Hau da jarraibiderik larriena: 40. orrialdean, adierazten da eremu ez-euskaldunean

seinale turistikoak gaztelania hutsean izanen direla.

Okerrena hori izanik ere, badira gehiago. Nafarroako sarbideetan, turistari ongietorri

egiteko karteletarako, jarraibide hau dago legeak ez-euskaldun deitzen duen eremurako:

“Ongi Etorri” hitzak gaztelaniazkoak baino txikiagoak izanen dira, grafikoek erakusten

dutenez, atzerriko hizkuntzekin batera multzokaturik agertuko dira, eta “Reyno de Navarra”

gaztelania hutsean geldituko da (36. eta 37. orrialdeak).

44. orrialdean, Agoitz herria “zona castellana” izeneko zerbaiten barnean kokatzen du

(zer da hori?; Agoitz eremu mistoa da legearen arabera).

Turismoko seinaleen eskuliburua goitik behera berrikusi eta aldatu behar da, testu,

grafiko eta logotipo guztietan. Noiz eginen du hori Nafarroako Gobernuak?

Gehiago