Nafarroako administrazio publikoetan euskararen erabilera arautzeko dekretua aldatzeko proposamena

Nafarroako Administrazio Publikoetako Korrika Batzordeak Euskararen Eguna antolatu du Administrazioetan, Korrika Iruñera hurbiltzen dela ospatzeko.

AET Administrazioan Euskaraz Taldea

2017-ko apirilak 3

Bide batez, aldarrikapenak mahai gaineratu nahi ditugu, Nafarroako

Administrazio Publikoetan euskararen erabilera arautzen duen 29/2003 Foru Dekretua

aldatzeko prozesuan dagoela kontuan hartuta. 

Eremu guztietarako: 

 1. Estatuko Administrazioa Dekretuaren aplikazio eremuan sartzea. 
 2. Hirugarrenen bidez ematen diren zerbitzu publikoak aplikazio eremuan

  sartzea. 

 3. Lanpostuetan euskara jakitea derrigorrezkoa izatea erabakitzeko herritarrei

  eman beharreko arreta eta euskara lan hizkuntza izatea kontuan izateko

  arrazoiak izatea. 

Eremu euskaldunerako: 

 1. Hizkuntz profila izanen duten lanpostuen kopurua zehazteko irizpidea

  (irakasleak kontuan hartu gabe): Gutxienez, euren eremuan duten

  euskaldun hiztunen portzentaia gehi euskaldun pasiboen portzentaia gehi %

  2 izatea. Estatuko Administrazioari eta Nafarroako Gobernuari dagokionez,

  honetarako euren eremua eremu euskaldun osoa izanen da. 

 2. Lanpostuan euskara jakitea nahitaezkoa ez denean, euskara baloratuko da

  meritu moduan edo azterketa ez baztertzailean (gutxienez, deialdiko puntu

  guztien % 10). Puntuazio hau mota guztietako deialdietan izanen da,

  deialdian lor daitezkeen puntu guztien artean aterako dira portzentajeak, ez

  dira atal berean beste merituekin batera puntuatuko eta oposizioetan ere

  erabiliko dira froga ez baztergarri baten bidez. 

Eremu mistorako: 

 1. Administrazio guztietan, euskaraz jakitea nahitaezkoa duten lanpostuen

  kopurua zehazteko (irakasleak kontuan hartu gabe): Euskaldun hiztunak

  gehi euskaldun pasiboak gehi % 2 izatea, gutxienez. Estatuko

  Administrazioari eta Nafarroako Gobernuari dagokionez, honetarako euren

  eremua eremu misto osoa izanen da. 

 2. Administrazio guztietan, gainontzeko lanpostuetarako euskaraz jakitea

  puntuatzea: Gutxienez % 10 jendaurreko lanpostuetan eta gutxienez % 5

  gainontzekoetan. Puntuazio hauek mota guztietako deialdietan izanen dira,

  deialdian lor daitezkeen puntu guztien artean aterako dira portzentajeak, ez

  2

  dira atal berean beste merituekin batera puntuatuko eta oposizioetan ere

  erabiliko dira froga ez baztergarri baten bidez. 

Eremu “ez euskaldunerako”: 

 1. Euskarazko idazkiak tramitatzeko betebeharra, Nafarroako Gobernuko

  itzulpen ofizialeko zerbitzuak erabiltzeko aukerarekin. 

 2. Komunikazio administratiboetan, inprimakietan, argitalpenetan eta

  abarretan, elebitasuna erabiltzeko aukera ematea. 

 3. Euskararen Legea eta bere xedeak betetzeko euskaraz jakitea eskatu edo

  puntuatzeko aukera ematea.
   

Bestaldetik, Osasun Txartela hiritar guztiei elebidun bidaltzea eskatzen dugu,

hizkuntza batean edo bestean soilik nahi dutenei hala jasotzeko aukera emanda. 

Nafarroako Gobernuari dagozkion proposamenak dira. Iruñeko Udalari,

Estatuko Administrazioari eta Justizia Administrazioari eskatzen dieguna da

proposamen hauek euren eremuan garatzea.

Gehiago