Nafarroako administrazio publikoetan euskararen erabilera arautzeko dekretua aldatzeko AET ren proposamena

AET Administrazioan Euskaraz Taldea

2017-ko otsailak 10

Nafarroako Administrazio Publikoetan euskararen erabilera arautzen duen

29/2003 Foru Dekretua osorik aldatzeko proposamena aurkeztu zuen Administrazioan

Euskaraz Taldeak Nafarroako Gobernuaren Erregistroan, 2017ko urtarrilaren 26an.

Eremu euskaldunerako artikuluak aldatzeko 2016ko irailaren 15ean egindako

proposamenari eremu mistorako eta “ez euskaldunerako” artikuluen aldaketa gehitu

diogu. 

Eremu misto eta “ez euskaldun”-erako zeintzuk dira gure proposamenik

garrantzitsuenak eta Nafarroako Gobernuak prestatu duen Proiektuan ez daudenak? 

Eremu mistorako: 

 • Komunikazio administratiboetan, inprimakietan, argitalpenetan eta

  abarretan, Administrazio guztietarako elebitasuna ezartzea. 

 • Administrazio guztietan, euskaraz jakitea nahitaezkoa duten lanpostuen

  kopurua zehazteko: Euskaldun hiztunak gehi euskaldun pasiboak gehi % 2

  izatea, gutxienez. 

 • Administrazio guztietan, gainontzeko lanpostuetarako euskaraz jakitea

  puntuatzea: Gutxienez % 10 jendaurreko lanpostuetan eta gutxienez % 5

  gainontzekoetan. Puntuazio hauek mota guztietako deialdietan izanen dira,

  deialdian lor daitezkeen puntu guztien artean aterako dira portzentajeak, ez

  dira atal berean beste merituekin batera puntuatuko eta oposizioetan ere

  erabiliko dira froga ez baztergarri baten bidez.

Eremu “ez euskaldunerako”:  

 • Euskarazko idazkiak tramitatzeko betebeharra, Nafarroako Gobernuko

  itzulpen ofizialeko zerbitzuak erabiltzeko aukerarekin. 

Espero dezagun Proiektutik Dekreturako bidean gure proposamenak jasotzea!

Gehiago