Nafarroako administrazio publikoetan euskararen erabilera arautzeko dekretu proiektua, gabeziez beteta

Nafarroako Administrazio Publikoetan euskararen erabilera arautzen duen 29/2003 Foru Dekretua aldatzeko Proiektua aurkeztu du Nafarroako Gobernuak. 2017ko martxoaren 7an amaituko da parte hartze prozesua. Aurrerapausoa ote da? Azter dezagun!

AET Administrazioan Euskaraz Taldea

2017-ko martxoak 1

Euskararen Legea aplikagarria da Estatuko Administrazioan. Legea garatzen

duen Dekretua, ordea, ez. Hori ez da aurrerapausoa. 

Hirugarrenek ematen dituzten zerbitzuetan, langileei buruz ez du ezer ezartzen.

Hori ez da aurrerapausoa. 

Eremu euskaldunean elebitasuna ezartzen du, oro har. Baldintza

soziolinguistikoek eta herritarren jarrerek hori baino gehiago ahalbidetzen dute.

UEMAn dauden udalen jarduna baldintzatuko du, gaztelaniarantz lerraraziz. Hori ez da

aurrerapausoa. 

Baztango Udaleko Euskararen erabilera normalizatzeko Planak talka egiten

zuen aurreko Dekretuarekin eta talka egiten du Dekretu honen Proiektuarekin. Alde

horretatik, Proiektu hau ez da aurrerapausoa. 

Eremu mistoan euskaraz hasitako espedienteetan erantzuna ele biz izatea

aurreikusten du. Artikulu honek talka egiten du herrietako euskararen ordenantzekin,

kasu horietan erantzuna euskaraz jasotzea aurreikusten baitute. Hori ez da

aurrerapausoa; hori atzerapausoa da. 


Euskara eskakizuna duten lanpostuak zehazteko urtebete aurreikusten da.

Horrela 9 hilabete galtzen dira, 3 hilabeteetan egin daitekeelako. Susmo txarra pizten

du horrek. 

Euskaraz jakitea nahitaezkoa ez bada, meritua izanen da. Oposizio-

lehiaketetan (hauetan azterketa egiten da eta merituak ere baloratzen dira) zenbat

puntuatuko den zehazten da. Eta zer gertatzen da oposizioetan (hauetan azterketa

bakarrik egiten da)? Oposizioetan euskara ez da puntuatuko. Orain arte, Nafarroako

Gobernuek oposizioaren sistema erabili dute gehien-gehienetan. Beraz, gauzak ez dira

diruditena. Eta euskararentzat zehazten diren portzentajeek (% 7-14 eremu mistoan

eta % 11-23 eremu euskaldunean) oposizio lehiaketa osoarenak dira ala merituaren

zatiari bakarrik dagozkion portzentajeak dira? Ez da zehazten; beraz, merituaren zatiari

bakarrik dagozkionak izanen dira, eta benetako portzentajeak hauek izanen ditugu: %

2’1-4’2 eremu mistoan eta % 3’3-8’9 eremu euskaldunean (jakina, tarte horiek gutxieneko portzentajean aplikatuko lirateke, gehien-gehienetan). Eta aipatutako

portzentajeak Nafarroako Foru Administraziorako dira soilik, ez toki entitateetarako.

Honek guztiak ondorio bat du: Aurrerapauso txikia da. 

Foru Dekretuaren Proiektu honen arabera, euskarazko lanpostuetan euskaraz

ez dakiten langileak sar daitezke, euskarazko zerrendak agortzen direnean. Zerrenda

horiek berriz osatzeko aurreikuspenik ez dago dagokion artikuluan. Hau ez da

aurrerapausoa; hau atzerapausoa da. 


Eremu “ez euskaldunean” aukerakoa uzten du elebitasuna ezartzea, euskaraz

jakitea eskatzea edo meritu moduan puntuatzea. Praktikan gauzek orain arte bezala

segi dezakete. Hala ere, ez arautzearen ondoriozko linbo juridiko hori ageriko aukera

bihurtzea, bai, aurrerapausoa da. Aurrerapauso psikologikoa eta, ziur aski, ondorio

praktikoak izanen dituena. 

Nafarroako Gobernuko zerbitzu zentraletan irudi eta komunikazioei dagokienez

elebitasuna ezartzea, bai, aurrerapausoa da. Zuzenean ondorio juridikoak izanen

dituen aurrerapausoa. Baina hainbeste gabezia duen Proiektu batean, ez ote da

izanen beteko ez den aurreikuspen bakarra?

Gehiago