Iruñeko udalean hizkuntz profilak eskas

Iruñeko Udaleko plantilla organikoa argitaratu zen 2017ko martxoaren 8an. 1.615 lanpostuetatik euskarazko hizkuntz profila 51 lanpostuk daukate (% 3’16). Egun berean, Iruñeko Udaleko Hirigintza Gerentzia organismo autonomoko plantilla organikoa argitaratu zen. 33 lanpostu dira, euskarazko hizkuntz profilik gabekoak guztiak.

AET Administrazioan Euskaraz Taldea

2017-ko apirilak 11

Nafarroako Gobernuaren azken Inkesta Soziolinguistikoan, Iruñeari dagozkion

datuak hauexek dira: Biztanleen % 10’5 euskalduna da eta % 11’4 euskaldun

hartzailea (euskara ulertzen duena, ongi hitz egiteko gai izan gabe). 16 urtez

beherakoen artean % 25’1 dira euskaldunak eta % 11’9 euskaldun hartzaileak. Joera

nondik nora doan adierazten du honek. 

Bestalde, Iruñeko Udal berri honek 32 lan deialdi eginak ditu agintaldi honetan.

19 deialditan ez du puntuatu euskaraz jakitea. Beste 10etan prestakuntza txandako eta

txanda irekiko zerrendak osatu ditu, eta prestakuntza txandako zerrendetan ez du

puntuatu euskaraz jakitea (kontratazioetan, prestakuntza txandako zerrendek dute

lehentasuna). Txanda irekiko zerrenda horietan, 8 deialditan, euskarari 10 puntu eman

zaizkio eta ingelesari 8. Zergatik ematen zaie kasik puntu kopuru berbera? Euskara

Nafarroako hizkuntza da, zerbitzu emateko baliagarria; ingelesa, berriz, ez (postu

horietan behintzat). Gainera, euskaraz eta ingelesez dakienari ez zaizkio 18 puntu

ematen; hizkuntzak jakiteari 10 puntu ematen zaizkio gehienez ere. Txanda irekiko

zerrendetan, behin eskatu du derrigorrez ingelesa jakitea eta 2 aldiz eskatu du

derrigorrez ingelesa edo frantsesa jakitea. Ordea, horietan euskara ez zen

nahitaezkoa. 

Hala ere aitortu behar da aurreko agintaldiaren aldean euskara gehiago eta

deialdi gehiagotan puntuatu dela. 

Plantilla organikoaren gaiari berriz helduz, gure ustez, kalkulu honen arabera

ezarri beharko lirateke hizkuntz profila duten postuak: Iruñeko euskaldunen

portzentajea + euskaldun pasiboen portzentajea + % 2. Hau da, Iruñean % 23’9. Esan

bezala, gaur egungo plantillan % 3’16 dira.

Gehiago