Iruñeko Udalean, agiri bat euskaraz izateko urte eta erdi

Iruñeko Udalean, helbide fiskala aldatzeko agiria sortzen du erroldako programa informatikoak: Bi lerroko agiria da.

AET Administrazioan Euskaraz Taldea

2017-ko maiatzak 15

2015ean egin zen lehenbiziko eskaera, Iruñeko Udaleko Erregistroan, agiri hori

euskaraz ere eman zedin, eta 2015eko abuztuan Udalak erantzun zuen baietz,

euskaraz ere eman behar zela, eta horretan ari zela, baina egokitzapen informatiko

batzuk egin behar zirela. 

Baina 2017an egoerak bere horretan dirau. Hala, Arartekoak 2017ko otsailaren

13an gogorarazi zion herritarrek eskubidea dutela Administrazioei euskaraz egiteko eta

erantzuna ere euskaraz jasotzeko, baina Iruñeko Udalak, berriz ere, erantzun zuen

“horretan ari zela”. 

Gai honetan aipatzekoa da Nafarroako Administrazio Auzitegiak izan duen

jokabidea. Nafarroako Administrazio Auzitegia Nafarroak duen erakunde berezia da,

doakoa, herritarrek kexak bidera ditzaten udalen kontra, uste baldin badute ez dutela

Legea betetzen. Nolabait, “udaletarako ararteko” bat da, baina desberdintasun handi

batekin: Epaiak nahitaez bete beharrekoak dira, Arartekoarekin ez bezala. Bada, gai

honetan ere kexa jarri zen Nafarroako Administrazio Auzitegian, baina 2015eko

abuztuaren 7an Iruñeko Udalak eskaera onartu eta “horretan ari zela” erantzun

zuenez, Nafarroako Administrazio Auzitegiak bukatutzat eman zuen afera, iritzirik

eman gabe. Eta gaur egun Nafarroako Administrazio Auzitegiak ez du Iruñeko Udala

behartu nahi bere hitza betetzera, “horretan ari zela” erantzun zuelako, eta gaia

bukatutzat ematen duelako. 

Beraz, Nafarroako udalek badakite zer egin behar duten Nafarroako

Administrazio Auzitegiaren aurrean: Kexen aurrean baietz erantzun, “horretan ari

direla”, eta beren hitza sekula ez bete. 

Eta irakurleren batek helbide fiskala aldatzeko agiria euskaraz nahi badu, lasai

egon bedi: Iruñeko Udala horretan ari da.

Gehiago