Eremu euskaldunerako euskararen dekretua aldatzeko proposamena, mahai gainean

AET Administrazioan Euskaraz Taldea

2016-ko urriak 7

Baztango Udalean euskararen erabilera normalizatzeko plana Nafarroako

Justizia Auzitegi Nagusiko Administrazio Auzietarako Aretoak baliogabetu zuen,

2016ko maiatzaren 3an. Arrazoia: 29/2003 Foru Dekretua urratzen zuela. 

Horrexegatik, oztopo hori kentzeko, Nafarroako Administrazio Publikoetan

euskararen erabilera arautzen duen 29/2003 Foru Dekretua aldatzeko proposamena

aurkeztu dio Administrazioan Euskaraz Taldeak Nafarroako Gobernuari. Hau da,

eremu euskaldunerako artikuluak aldatzea eskatu diogu. 2016ko irailaren 15ean

Erregistroan aurkeztu genuen gure proposamena. 

Zeintzuk dira gure taldeak aurkeztutako proposamenik garrantzitsuenak? 

 1. Estatuko Administrazioa Dekretuaren aplikazio eremuan sartzea. 
 2. Hirugarrenen bidez ematen diren zerbitzu publikoak aplikazio eremuan

  sartzea. 

 3. Eremu euskalduneko entitate publikoen arteko komunikazioak, igortzaileak

  hala erabakitzen badu, euskara hutsez izateko aukera ahalbidetzea. 

 4. Aukera bera ahalbidetzea, Estatuko Administrazioak eta Justizia

  Administrazioak Nafarroan duten egoitzei komunikazioak bidaltzerakoan. 

 5. Errotuluak, barnekoak eta kanpokoak, euskara hutsez jartzeko aukera

  ahalbidetzea. 

 6. Nafarroako Gobernuak edo eremu mistoko entitate publikoek eremu

  euskalduneko entitate publikoei komunikazioak bidaliz gero, euskara hutsez

  izateko betebeharra, eremu euskalduneko entitate publikoak hala eskatu

  badu. 

 7. Lanpostuetan euskara jakitea derrigorrezkoa izatea erabakitzeko herritarrei

  eman beharreko arreta eta euskara lan hizkuntza izatea kontuan izateko

  arrazoiak izatea. 

 8. Horrelako postuen kopurua zehazteko irizpidea: Gutxienez, euren eremuan

  duten euskaldun hiztunen portzentaia gehi euskaldun pasiboen portzentaia

  gehi % 2 izatea. Estatuko Administrazioari eta Nafarroako Gobernuari

  dagokionez, honetarako euren eremua eremu euskaldun osoa izanen da. 

 9. Lanpostuan euskara jakitea nahitaezkoa ez denean, euskara baloratuko da

  meritu moduan edo azterketa ez baztertzailean (gutxienez, deialdiko puntu

  guztien % 10). 

2015eko martxoaren 15ean Nafarroako Gobernuak Baztango Udalaren Plana

errekurritu zuen. Gobernu berria 2015eko abuztuan sartu zen. Hurrengo 9 hilabeteetan

Gehiago