Erakundeko zuzendaritza batzordeari

Bada denbora bat, Berrian eta interneten argitaratutako nire gutuna dela eta, nirekin kontaktuan jarri zinetela gutun horren argitaratzearekin Erakundearen hiru diziplina arau apurtu nituela informatzeko:

Patxi Ruiz Romero. Euskal preso politikoa.

2017-ko apirilak 23

  1. Ezker Abertzale osoaren ildoaren kontrakotasuna maila publikoan

    adieraztea. 

  2. Zatiketa saioak babestu eta elikatzea.  
  3. Erakundearen arauen eta barne diziplinaren urraketa. 

Horregatik eskatzen zenizkidaten azalpenak eta, jakinarazten zenidaten,

azalpen horien esperoan, nire militantzia etenda gelditzen zela. Erabaki hau,

esan zenidatenaren arabera, EPPKren zuzendaritzari eta nire ondoan zeuden

militante presoei jakinaraziko zenieten eta, azkenik, neurri hau publiko ez egitea

eskatzen zenidaten. 

Beste era batean ezin zenez izan, beharrezko azalpenak helarazi nizkizuen,

nire partetik nire militantziaren kautelazko etenaldiari buruzko behin betiko

erantzuna ematea eskatzen nizuen. Eta publiko ez egiteari dagokionez,

jakinarazten nizuen, egungo egoeran, erabaki hori nire baino ez zela eta

kontzientzia militanteak esaten zidanarekin koherentzian jokatuko nuela. 

Zuzendaritza Batzorde honen erantzunik ez dudanez jaso, gaur publiko

egitea erabaki dut errespetatzen duzuela diozuen militantzia horren parte

batekiko mantentzen duzuen jarrera. Agian, honezkero, inori ez zaio axola

izango azken urteotan ENAMen eta, zehazkiago, Erakundean gertatu dena,

zelan jokatzen ari zareten bakarrik sektore erreformista errespetatuz, eta zer

egiten ari zatzaizkion zuen oinarrizko militantziaren parte bati. 

Euskadi Ta Askatasuna, Nazio Askapenerako Euskal Erakunde Sozialista

Iraultzailea, Euskal Herria askatzeko sortu zen, eta berezikiago, Euskal Herri

Langilea. Horretarako definitu eta zehaztu zituen Euskal Iraultzaren lau

helburuak: independentzia, sozialismoa, birbatasuna eta berreuskalduntzea.

Gainontzeko guzti-guztia, estartegia zein taktika, antolatze-moldeak, ildo

politikoa, den-dena, lau helburu hauek lortzeko tresna dira. Hots, Euskadi Ta

Askatasuna erakundean diziplina, ezinbestez, Euskal Iraultzaren zerbitzura

dago, eta ez alderantziz. Euskal Herri Langilearen askatasuna lortzeko elementu

subordinatua da. 

Hau behin eta berriz egiaztatu da gure erakundearen historia luzean.

Sorreratik bertatik, EKINeko gazte abertzale iraultzaileek ez zuten onartu PNVk

inposatu nahi zien diziplina itsua, zeina baitzen ildo politiko likidazionista baten

emaitza. 

Gauza bera gertatu zen V. Biltzarreko garaian, non espainolismoaren eta

erreformismoaren menpe ari zen Bulego Politikoa kanporatua izan baitzen,

Euskal Iraultza likidatu nahi zuelako. Denborak eta praxiak aski argi frogatu

dute Bulego Politiko haren ildoa nolako zen eta nora jo zuen ondoren. 

Fenomeno berbera errepikatu zen Sextaren garaian. Militante abertzale eta

sozialista iraultzaile batzuek lehentasuna eman zioten Euskal Iraultzari eta,

horren baitan eta horren zerbitzuan ulertu zuten militantzia. Horri esker

garaitua izan zen, berriz ere, likidazionismo espainolista eta erreformista. Dena

subordinatzen baita independentzia, sozialismoa, birbatasuna eta

berreuskalduntzea lortzeko estrategia egokia mantentzeari begira, eta diziplina

horren baitan kokatzen da. 

Geroago, Poli-Milien zatiketaren garaian ere, kontu jakina da PMak

gehiengo zabala zirela Erakundean eta, hala ere, diziplina modu iraultzaile

horretan ulertzen zutelako, Miliek aurrera jo zuten ildo eta estrategia egoki

baten inguruan. Berriz ere, praxiak argiro frogatu zuen nor zegoen zuzen eta nor

oker. 

Eta gogoratu behar da Poli-Miliek bi zatiketa izan zituztela ondoren,

Bereziena eta Milikiena, eta bietan, berriz ere, diziplina aplikatu zela molde

iraultzaile horretan, beti Euskal Iraultzaren aldeko tresna gisa, likidazionismo

eta erreformismo guztien aurka. 

Gaur egun ere historia errepikatzen da. Gure erakundeak Batzarra egin zuen

2007/2008 urteetan. %80ak bozkatu zuten abertzale iraultzaile politiko-

militarraren alde. Oker ez banago, Batzarren prozesua 2009ko martxoan amaitu

zen. 

Hilabete horretan bertan, 2009ko martxoaren 16an, lehendik isilpean eta

ezkutuan lanean ari zen frakzio erreformistak prentsaurrekoa eskaini zuen,

bide, kanal, arau eta diziplina guztien gainetik salto eginez. “Estrategia

eraginkorra” aldarrikatu zuten, Erakundeak bere Batzarrean erabakitakoa ez

zela efikaza argi eta garbi utziz. Prentsaurreko erabat frakzional horretan Otegi,

Rodriguez, Zabaleta, Erkizia, Kiroga, Moreno, Diez eta Etxaide egon ziren,

besteak beste. Euskal Nazio Askapenerako Mugimenduko frakzio

erreformistaren aurkezpen publikoa izan zen. 

Azaroaren 14an egin zuten agerraldi famatuena, “Mitchell” printzipioak

onartuz Ezker Abertzale osoaren izenean, inolako eztabaidarik gabe. Benetako

estatu-kolpea. Alferrik da espantuka aritzea militante likidazionista horien

diziplina eza eta jukutria deitoratuz, kritikatuz eta kondenatuz. Alferrikako lana

da, zeren eta lehenago esan dudan bezalaxe, diziplina estrategia baten baitan

subordinatzen den osagaia baita. Ez da nagusi baina morroi. Beraz, ENAMen

baitan bi estrategia argi eta garbi agertu zirenean, automatikoki bi diziplina ere

sortu ziren, ezinbestez eta halabeharrez. 

Ondoren etorri zena kontu oso jakina da. Diziplina iraultzailea batere

errespetatu ez zutenak hasi ziren diziplina eta batasuna eskatzen denei, ezker-

eskuin eta ozenki. Eta nahasmen ikaragarria nagusitu zen ENAMen baitan, ez

baitzegoen argi noren eta zeren aldeko batasuna eta diziplina eskatzen zen.

Erreformistek, likidazionistek eta oportunistek ederki baliatu zuten konfusio

hori, borroka armatuaz gain, estrategia iraultzaile osoa ere suntsitzeko, kontua

ez baitzen borroka armatua bai / borroka armatua ez eztabaida itsu eta antzua.

Arazoaren muina estrategia iraultzailea versus estrategia erreformista zen.

2007/2009 urteetan oso militante gutxik ikusi zuten arazoa. Gaur egun gero eta

gehiagok ikusten dugu, eta horren arabera jokatzen hasi gara. 

Honaino iritsita, uste dut garbi azaldu dudala nire jarrera militantea. Nik

diziplina beti onartu dut, Euskadi Ta Askatasunaren estrategia abertzale,

independentista eta sozialista iraultzailearen baitan. Eta diziplina horri jarraiki,

kontzientzia militante horri jarraiki, jokatzen ari naiz jokatzen ari naizen bezala.

Ez naiz ni diziplina hautsi duena, baizik eta estrategia erreformista eta

likidazionista oso-osorik eta txintik esan gabe irentsi duzuenok. Hor dago

gakoa! 

2009/2011 urteetan kontu hauek guztiak erabat nahasita zeuden.

Konspirazio horren ondorioz militante askok ez genuen argi ikusten gure

erakundean bereziki eta ENAMen oro har gertatzen ari zena. Baina 2017an

gaude eta orain ez dago aitzakiarik. Kontuak eta aferak garbi daude. Bi

estrategia dira gaur egun, bata erreformista eta beste iraultzailea. Bata

likidazionista eta bestea V. Batzarraren ildokoa. Bata PNVren mendekoa, gero

eta argiago, eta bestea independentista eta sozialista, Erakundearen

historiarekin zintzo eta koherentea. Eta honen guztiaren ondorioz, bi diziplina

ere badaude, bata erreformista eta bestea iraultzailea. 

Nik, zuek bezala, nire hautua egina dut. Praxi iraultzaileak erabakiko du

nork duen arrazoia eta nork ez. Azken bost urteek, hala ere, argi utzi dute betiko

helburu eta estrategiaren alde nor garen, eta hurrengo bostek are argiago utziko

dute hori. Euskal Herri Langilea horretaz ohartzen ari da. 

Hau esanda aprobetxatu nahi dut ere, EPPKko kidea naizen heinean,

EPPKren baitan ematen ari den “barne eztbaidan” parte ez hartzea erabaki

dudala esateko. Honi ez diot zilegitasunik onartzen, izan ere inolako eztabaida

gabe Gernikako Akordioa sinatzen behartu gintuen Zuzendaritza beretik

jaiotzen baitelako. Eta preso politikoek legalitatearen bidea (salba dadila ahal

duena) onar dezagun urtebeteko presio politiko-mediatikoa eta gero, norbaitek

sinetsi al dezake egoera honetan, testuinguru honetan, eztabaida bat serioa

dela? Posiblea dela askatasunez eztabaidatzea ukapen politikoa eta

bazterketaren artean aukeratzera bultzatzen gaituztenean? EA Ofizialaren

arduradunek pertsonen ahul eta babesgabeenak biltzen dituen kolektiboarekin

egin izana frakzio honek ordezkatzen duenaren adierazlea da. 

Esango didazue zuen “estrategiarekin” bat egiten ez dudanez gero ez daukala

zentzurik Erakundean militatzen jarraitzeak, ezta EPPKren barnean jarraitzeak

ere, ni neu kokatu naizela bietatik kanpo. Baina nik ez dut horrela ikusten, ni ez

naiz banandu eta ez dut onartzen nirea ere baden etxetik alde egitea. Egin

ezazue borroka armatu osteko markoan posibleak diren aukera guztien artean

erabakitzea ahalbidetuko duen eztabaida justu bat. “Amnistia gauza ezina dela”

argudiatzen duzue baina, ordea, independentzia posiblea dela irizten duzue

(sozialismoari buruz aspaldi hitz egiten ez duzuela!). Ulertzen ez diren

baieztapenak daude. Eztabaida justua egin ezazue eta militantziak erabaki

dezala. 

“Desobeditzeko gaitasunak ekarri bazuen gizakien historiaren hasiera,

gerta litekeena da obedientziak ekartzea haren bukaera.”

(Frich Fromm)

Gehiago