Baluarten, Nafarroako museoan eta errege artxibo nagusian elebitasunaren eske

“Nafarroako Parlamentuak Nafarroako Gobernua eta Baluarte Fundazioa premiatzen ditu, euskararen presentziari eta garapenari dagokienez, aurrera egin dezaten barneko errotulazioan, testu inprimatuetan eta webgunean, era horretan euskara eguneroko tresna izan dadin, eta ez salbuespena, bere ohiko jardunean”. (2010eko azaroaren 26an).

AET Administrazioan Euskaraz Taldea

2016-ko ekainak 19

“Nafarroako Parlamentuak Nafarroako Gobernua eta Baluarte Fundazioa premiatzen ditu:

 1. Euskararen presentziari eta garapenari dagokienez, aurrerapausoak eman ditzaten

  eraikinaren barneko errotulazioan eta testu inprimatuetan, era horretan euskara eguneroko

  tresna izan dadin, eta ez salbuespena, bere ohiko jardunean.

 2. Aurrerapausoak eman ditzaten, euskararen ahozko erabilerari dagokionez, Biltzar

  Jauregiko informazioguneetan jendeari arreta zuzena nahiz telefono bidezkoa ematean, bai

  eta kanpoko txarteldegietan, bisita gidatuetan eta auditorioko megafonia bidezko informazioa

  ematean ere.

 3. Aurrerapausoak eman ditzaten Baluartea-Biltzar jauregi eta auditorioko

  programazioetan euskararen kultur adierazpideak sartzeari dagokionez; izan ere euskara

  Nafarroako berezko hizkuntza eta kultur ondare ez materialaren osagai garrantzitsu bat da.

 4. Aurrera egin dezaten Baluarte Fundazioari nahiz bilera eta kongresuetarako

  aretoak erabiltzea eskatu duten entitateei aldibereko itzulpena, testuen itzulpena eta

  elebitasunerako bestelako erraztasun batzuk eskaintzeari dagokionez, baldin eta halakorik

  eskatzen badute, Nafarroako hizkuntzen erabilera normala eta aldiberekoa ziurtatze aldera”.

  (2012ko ekainaren 26an).

Denbora aurrera doa. Erregimeneko alderdi zaharrak erori dira eta aldaketaren

Gobernua dugu agintean. Hala ere, akordio batzuk oroimenaren kutxan daude. Baluarteren

webgunea da akordio hauen izpiritua hobekien islatzen duena. Errotuluetan, ordea, gabeziak

daude, nahiz eta euskara ere hor dagoen (gaztelaniaren azpian nabarmen, hori bai).

Gainontzeko aginduak betetzeko zailak dira, omen.

“Nafarroako Parlamentuak Nafarroako Gobernua premiatzen du gaztelaniarekin

batera euskara erabil dezan Nafarroako Museoaren testu idatzietan, eta kontuan har ditzala

neurri, kontraste eta zabalera baldintzak, euskarazko testuaren ikusmena bermatze aldera”.

(2012ko ekainaren 26an).

Nafarroako Museoak bere ekintzen publizitatean elebitasuna erabiltzerakoan asko

aurreratu badu ere, eta zenbait erakusketatako testuetan ere bai, ohiko karteletan, ordea, ez.

Akordioa bete gabe dago.

Errege Artxibo Nagusiak ez zuen Parlamentuaren arreta erakarri, baina testu

idatzietan euskararen erabilera ohikoa eginkizun dauka.

Administrazioan Euskaraz Taldeak 2016ko ekainaren 7an Parlamentuaren akordio

horiek betetzea eskatu zuen Nafarroako Gobernuaren Erregistroan, elebitasuna

ezartzerakoan Errege Artxibo Nagusia ahaztu gabe. Ea hain berria ez den oraingo Gobernua

gai den hutsune horiek behar bezala betetzeko!

Gehiago