Alemanak 5 puntu, euskarak 0 puntu

AET Administrazioan Euskaraz Taldea

2017-ko ekainak 19

Foruzain-kabo izateko azken lehiaketan (2017-6- 5eko NAO), Nafarroako

hegoaldean, alemanak, ingelesak eta frantsesak 5 puntu ematen zituzten bakoitzak.

Euskarak, berriz, zero puntu. Ez da kontu berria. Hala izan ohi da Nafarroako

Gobernuaren lekualdatze lehiaketetan eta oposizio-lehiaketetan: gehienetan, atzerriko

hizkuntzak euskara baino gehiago baloratzen dira eremu mistoan, hau da, lanpostu

publiko gehien dagoen eremuan, eta Nafarroako hegoaldean, ez hori bakarrik;

Nafarroako hegoaldean euskara, Nafarroako berezko hizkuntza izanik, ez da puntuatu

ere egiten. 

Arartekoak, 2014an jada, gomendio hau eman zion Gobernuari: “Ez dadila

ingelesa edo atzerriko beste edozein hizkuntza euskara baino gehiago baloratu,

kontuan izanik euskara Nafarroako berezko hizkuntza dela, eta neurri batean

koofiziala”. Kontu berria ez izanik ere, beste behin salatu nahi dugu.

Gehiago