Osasunbideko esklusibotasunari dagokionez, Nafarroako Gobernuak konfirmatu du gaizki jokatu dutela eta Ustelkeriaren Aurkako Bulegoak onartu egin du LABek salatutako egoera

Nafarroako Gobernuko Funtzio Publikoaren eta Nafarroako Praktika Egokien eta Ustelkeriaren Aurkako Bulegoaren zenbait ebazpenek berretsi eta onartu egin dituzte LAB sindikatuak Osasunbideko esklusibotasuna gaizki erabiltzeari buruzko 11 salaketak.

2024-ko otsailak 8

LAB sindikatuak salaketa horiek duela urtebete egin zituen, eta kasu horiek agerian uzten dituen kontrolik eta utzikeriarik eza azpimarratu nahi du, eta Gobernuari eskatzen dio bere erantzukizunak bere gain har ditzala eta, arduradun zuzena den heinean, konpon dezala “Osasunbideko eskandalua”, horretarako behar diren neurri guztiak hartuz eta lanbide medikoaren duintasuna kaltetzen duten zeinbaitzuen interes korporatibo eta politikoak aintzat hartu gabe.

LAB sindikatuak aurkeztutako salaketa guztietan (11 guztira) konfirmatu da Osasunbidean kontrol falta eta utzikeria egon dela eta jardunbide desegokiak izan direla. Horixe ondorioztatu da Nafarroako Gobernuko Funtzio Publikoko zuzendari nagusiaren zazpi ebazpenetan, non salatutako kasuei buruzko ebazpena ematen baita. Gainerako lau kasuei dagokienez, ez da jarduketarik hasi, fakultatibo horiek une honetan ez daudelako Administrazioan lanean (Osasunbidea eta Ustelkeriaren Aurkako Bulegoa arduratu beharko dira kasu horietaz), baina egiaztatu da haietako bakar bati ere ez zitzaiola baimenik eman eginkizun publikoak jarduera pribatuarekin bateratzeko. Jokabide hori falta oso larritzat tipifikatuta dago, eta Nafarroako Administrazio Publikoen zerbitzuko Langileen Estatutuaren arabera pertsona horiek zerbitzutik bereizi litezke horregatik.

Horrez gainera, espedienteak Nafarroako Praktika Egokien aldeko eta Ustelkeriaren Aurkako Bulegoak ere aztertu ditu eta LABek salatutako egoera berretsi du. Hortaz, epea sei hilabetez luzatzea erabaki ondoren, salatu diren gertakariak eta horien ondorioak sakon ikertuko ditu, Osasunbideari zuzenean eragiten dioten neurrian. Era berean, arlo pribatuan ere lanean aritu direnek bidegabeki jasotako esklusibotasun-osagarria itzultzeko espedienteak ere aztertuko ditu.

LAB sindikatuak uste du Nafarroako Sindikatu Medikoaren (NSM), VOXen, UPNren eta Medikuen Elkargoaren (sindikatuarekin biltzeari uko egin dio) jokaerak eta eskakizunek interes korporatibo eta politiko dituzte, eta horrek kalte egiten diola mediku lanaren duintasunari. Izan ere, praxi txarraren lehen kasua salatu eta konfirmatu zenetik urtebete bete denean, eragile erreakzionario eta eskuin muturreko horiek berriz exijitu dute publikoki esklusibotasuna ken dadila, azken gertakari horiek beren mesederako aprobetxatu nahian. Horixe da, eta ez besterik, LABek zuzendu nahi duen jokabide onartezina. Horregatik, LABek ez du inoiz eraginpeko profesionalen nortasuna eman, eta etorkizunean ere ez du emango.

Interes korporatibo horiek aterabiderik gabeko egoera batera eraman ditu Nafarroako Gobernua, mediku asko eta, bereziki, osasun sistema publikoa. Gauzak horrela, LABek ez du onartuko NSMri inolako pribilegiorik ematea eta, are gutxiago, sindikatu horrek beto-eskubidea erabiltzea. Amaitu da mahai esklusiboen garaia, non langile bakar batzuen interes ekonomikoak asetzea eta negozio pribatuak bultzatzea bilatzen baitzen, osasun sistema publikoa, langile guztien baldintzak eta herritar guztien eskubideak hobetzeaz ahazturik.

Hartara, LABek Nafarroako Gobernuari exijitzen dio bere gain har dezala dagokion erantzukizuna eta behar diren neurriak har ditzala Osasunbidean gertatzen ari den eskandalu horri amaiera emateko, horren erantzule zuzena baita. Horrekin batera, Funtzio Publikoko Zuzendaritzaren ebazpenei men egin diezaiela eskatzen du, eta horren arabera ikuskatu, kontrolatu eta jardun dezala, betiere medikuen lanbidea eta osasun sistema publiko osoa defendatzearren.

Era berean, exijitzen dio bete dezala Osasunbideko langileekin sinatutakoa eta jar dezala martxan mekanismo bakar bat jarduera pribatuari buruzko bateragarritasun- eta esklusibotasun-arauak betetzen direla monitorizatzeko eta kontrolatzeko. Ez dago aitzakiarik, eta LABek ez du inola ere onartuko mahai paraleko bat eratzea NSMrekin, hori bailitzateke otsoa artaldea zaintzen jartzea.

Azkenik, Gobernuari exijitzen dio bete ditzala bateraezintasun-erregimenari buruz dagozkion eginkizunak, eremu pribatuan lan egitea eskatzen duen pertsona orok horretarako baldintzak betetzen dituela bermatzen duen lege-sistema baten bidez; eta sistema horretan oinarrituta eskura dezatela, hala badagokie, esklusibotasunaren osagarria.

Gehiago